”Vi kan konsten att underhålla”

Dagligen arbetar vi med lednings- och distributionsnät inom landsbygd och tätort, elsystem inom industri och fastighet, vägbelysning och trafikljus, mät- och styrsystem, produktionsanläggningar, vindparksavtal, energieffektivisering och elsanering. Arbetet består i första hand av underhåll, tillståndskontroll, teknisk konsultation och nybyggnation. Våra kunder är främst nät- och energibolag, industrier, trafikverket, kommuner, entreprenadbolag, fastighetsbolag och privata fastighetsägare. Vi har som vision att vara ledande entreprenör inom energisektorn i Västra Sverige.

Byggnation och underhåll av ledningsnät

Vi utför nybyggnation och underhåll av ledningsnät. Bas för detta är Trollhättan Energis och Uddevalla Energis ledningsnät, men vi åtar oss också uppdrag från andra nätägare.

På gång

EnergiFokus i Trollhättan och Uddevalla AB överlåter sin verksamhet i Uddevalla till Uddevalla Energi Elnät AB och sin verksamhet i Trollhättan till Trollhättan Energi Elnät AB per den 1 januari 2017. I samband med detta upphör all verksamhet i EnergiFokus.

Vid frågor rörande arbeten som utförts av EnergiFokus innan överlåtelsen eller andra ärenden kontakta Krister Hillefors, Uddevalla Energi Elnät AB, tel. 0522-696212 , E-post: krister.hillefors(att)uddevallaenergi.se
eller Per Hansson, Trollhättan Energi Elnät AB, tel. 0520-497551, E-Post: per.hansson(att)trollhattanenergi.se

Vi vill tacka alla kunder, leverantörer och partners för ett gott samarbete.