Från Kylmaskin till Fjärrkyla

01.04.2023

Byte från kylmaskiner till fjärrkyla i fastigheten Tennstopet 5 åt PG Jönsson Fastigheter.

I samband med utbytet förnyas även utrustningen för Styr och Regler för det nya kylsystemet men även för värmecentralen. Anläggningen kopplas upp mot överordnat övervakningssystem.

I samband med ändringen, projekteras även nya flöden och temperaturer för de tekniska system som ingår i kylsystemet. 

Efter demonteringen av kylmaskinen har belastningen på elnätet minskat så att en nedsäkring av huvudsäkringen kan göras från 80A till 35 A på fastighetselen.
Det innebär att fastighetsägaren inte längre behöver effektabonnemang på fastighetselen. 

Projektet utförs som en delad entreprenad.

EnergiFokus uppdrag:
Projekteringsskede:
-Upphandling fjärrkyla nätägare.
-Upphandling av entreprenörer.
-Ekonomiska beräkningar och bedömningar.
-Energiberäkningar.
-Projekteringsledning.

Byggskede:
-Installationssamordning.
-Samordnad provning.
-Slutsyn

Drifitskede:
-Drift och teknisk förvaltning.