Här följer lite goda exempel och nyheter!


Byte från kylmaskiner till fjärrkyla i fastigheten Tennstopet 5 åt PG Jönsson Fastigheter.

I samband med utbytet förnyas även utrustningen för Styr och Regler för det nya kylsystemet men även för värmecentralen. Anläggningen kopplas upp mot överordnat övervakningssystem.

I samband med ändringen, projekteras även nya flöden och temperaturer för de...

Rotrenovering och nybyggnation av totalt 40 lägenheter åt PG Jönsson Fastigheter AB.

Projektet har utförts i 3 etapper med start 2019 och slutförande 2021,
Markplan innehållandes butiker och restauranger har varit i drift under byggtiden.

EnergiFokus uppdrag:
Projekteringsskede
-Framtagning av systemhandlingar för värmecentral, ventilation, styr och...