Rotrenovering Gamla Gatan 10-12AB

01.01.2021

Rotrenovering och nybyggnation av totalt 40 lägenheter åt PG Jönsson Fastigheter AB.

Projektet har utförts i 3 etapper med start 2019 och slutförande 2021,
Markplan innehållandes butiker och restauranger har varit i drift under byggtiden.

EnergiFokus uppdrag:
Projekteringsskede
-Framtagning av systemhandlingar för värmecentral, ventilation, styr och regler
-Ekonomiska beräkningar
-Energiberäkningar
-Myndighetshantering
-Projekteringsledning

Byggskede
-Projektledning 
-Installationssamordning
-Myndighetshantering
-Projektekonomi 

Driftskede
-Ekonomisk uppföljning
-Drift och teknisk förvaltning

Projektörer:
Arkitekt: Arcona Byggprojektering
Konstruktion: Byggstatik
El: Projektteknik
Rör: Ramböll
Luftbehandling: iProj/Intec
Styr: CMC Automation


Entreprenörer:
Byggentreprenör: Byggtema (etapp 1), Hemfjärden Bygg (Etapp 2 och 3)
Elinstallation: Elprofilen
Rörinstallation: Reko Rör
Luftbehandling: Airteam
Styr och Regler: CMC Automation