PROJEKT

FÖRE DIN ENTREPRENAD

-Utredning och uppföljning


-Projektplanering, projektering- och projektledning 

-Hantering av bygglov och myndighetsfrågor

-Energiberäkningar

-Lönsamhetsberäkningar

-Totalprojekt (Energiintegrerade underhållsplaner)


DRIFT

EFTER DIN ENTREPRENAD

-Teknisk förvaltning

-Fastighets- och teknisk rondering

-Aktiv övervakning

-Driftledning

-Felavhjälpande åtgärder tekniska system

-Service och underhåll av tekniska system

-Injustering av tekniska system

-Energideklarationer

-OVK Besiktning

Vill du vet mer?

Vi gör det som sker före och efter din entreprenad, och hjälper fastighetsägare genom byggnation och förvaltning av dina byggnader och fastigheter!

Vi är din flexibla Energiavdelning!


För att på bästa sätt  kunna ta hand om
och hålla dina byggnader och fastigheter så effektiva, attraktiva och bekväma som möjligt,
behövs redan i planeringsskedet en förståelse för hur helheten i dina byggnader hänger ihop!


Vi är en röd tråd mellan fastighetsägare byggnads- och fastighetsteknik, ekonomiska val och praktiskt utförande.


Goda samarbeten